اطاعت از حق تا به درجه خشوع نرسد طاعت محسوب نمی شود .
لذا امام(ع) می فرماید : خدایا طاعت خاشعین به من بده . یعنی طاعت غیر خاشعین هیچ خریدار ندارد .
فقط از خاشعین می خرند . به سایرین می گویند : « اضربوا علی راس صاحبه » .
« بزنید به سر صاحبش .»
می دانید بزنید بر سر صاحبش یعنی چه ؟
یعنی عمل اثر معکوس می دهد .
نمی فرماید عملش را قبول نکنید . قبول نکنید حرف دیگری است .
یک سری اعمالی هست که علاوه بر این که آدم را به خدا نزدیک نمی کند ، دور هم می کند . چرا ؟
دلیلش هم همراهش است . برای اینکه اگر طاعت از قلب خاشع بلند نشد و اثر خودش را نداشت ، طاعت شیطانی می شود .
یعنی آدم را طلبکار می کند .
وقتی [عبادت  آدم را طلبکار کرد ،[آنوقت آدم ] می شود منافق .
« اضربوا علی راس صاحبه » ، اثرش این است که بر نفاق می افزاید ...
مقابل اولیاء خدا منافقین ایستادند .
آدم خودش هم نمی فهمد که منافق شده ، قرآن می فرماید : « وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوا فِیْ الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ( بقره / 11 ) » وقتی گفته می شود آقا فساد نکنید خون شهدا را به باد ندهید . این هدیه الهی را ارزان نفروشید .
می گویند عجب حرفی می زنید شما !
إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . شما بر عکس می گویید ، ما که مصلح هستیم . شما می گویید لاَتُفْسِدُوا فِیْ الْأَرْضِ .

قرآن می فرماید : « أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلکِنْ لاَیَشْعُرُونَ ( بقره / 12 ) » مومنین آگاه باشید اینها خود مفسدند ولی نمی فهمند .
این جریان در اسلام بود قبلاً روح مطلب در دستشان نبود  .
در ته دلشان تاریکی بود و عباداتشان جز به عجب و خود پرستی شان اضافه نکرده بود و دورشان کرده بود و با روح تاریک ، تاریک تاریک خراب که عباداتشان نه از روی خشوع بود و نه اثر خوبی داشت ؛ بر مسند پیغمبر هم نشسته بودند .
چه جای خطرناکی . مردم هم [اینها را ] نشناختند . [لذا] اولیا خدا باید دکانشان را جمع کنند و بروند . چرا ؟
برای اینکه مردم یک درصدی می فهمند ، بقیه شان  نمی فهمند . آن وقت است که افراد اغیار می توانند بیایند اینجا و همه شان را صید کنند و صید کردن مسلمان ها را ...  

الامام امامان فی کتاب الله ، اما الهدایه و امام ضلاله
امام معصوم(ع) فرمود : دو امام داریم در کتاب الله . امام هدایت و امام ضلالت .
هر دو هم امام هستند .
نه راه بهشت راهی است که بی امام بشود رفت و نه راه جهنم .
امام ، فکر نکنید کلمه مقدسی است .
امام با دنباله هدایت می شود مقدش ... « یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ( الاسراء / 71 ) » ، و روز قیامت هم هر دسته ای به امامش شناخته می شود .
پیامبر(ص) فرمود : هر کس امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است .
امام صادق این حدیث پیامبر(ص) را معنا کرد : ای ماتَ موتَ کفرٍ و نفاق و زَندَقَه . کسی که امام زمانش را نشناسد مرده است به مرگ کفر و نفاق و زندقه .

خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را ... می فرمودند :
یک روز در یکی از مجالس اهل تسنن بودم که علمای اهل سنت جمع بودند و به من آنجا الهام شده بود که حرفی بزنم برای احقاق حق امیرالمومنین(ع) .
گفتم : آقایان علمای اهل مجلس من از شما یک سئوال دارم .
این حدیث چقدر اعتبار دارد ، در کتب شما و در نظر شما که :
« من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتاً جاهلیه » 
کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت ازدنیا رفته ؟
همه گفتند محکم ترین روایت است در کتب ما .
گفتم : یک سئوال دیگر هم دارم .
زهرا(س) دختر پیامبر اسلام(ص) به هدایت مرد یا به مرگ جاهلیت ؟
گفتند : اوسیده نساء العالمین است در بین اولین و آخرین .
این معلوم است که بانو با هدایت از دنیا رفته . این سئوال ندارد .
 گفتم : پس امامش را حتماً شناخته . یک سئوال دیگر دارم . امام زمان فاطمه(س) که بوده ؟
گفت : تمام علمای مجلس سکوت مرگبار کردند ...
علامه امینی گفت : یک پیرمرد بلند شد و گفت : چرا سکوت می کنید ؟ سکوت یعنی چه ؟ جوابش چیست ؟ ...
اما باز هم سکوت کردند .
علامه امینی می گفت : فقط یک نفر از مجلس که بیرون آمد گفت : آقا من را روشن کردی .
خدا به تو جزای خیر بدهید . ما نمی دانستیم ، ما را گم راه کرده بودند .
همه فهمیدند اما فقط یکی پذیرفت .

این [است که] عباداتشان از خدا دورشان کرده .
اگر طاعتشان طاعت خاشعین بود مقابل حق خشوع پیدا می کردند .
هر چه هدایت است در خشوع است و هر چه گمراهی است در سرباز زدن است .
قرآن رسماً می فرماید : « سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ ( سوره اعراف / 146) » من آیاتم را از متکبرین بر می گردانم .
تنها مانع دیدن آیات خدا کبر است .
بخشی از سخنرانی
مرحوم استاد سید علی نجفی یزدی
رحمت و ضوان خدا بر او باد
منبع: انجمن مذهبی پژوهشی كادح