بسْم اللّه الرَّحْمن الرَّحیم
 
حمد و ثناى الهى
حمد و سپاس خدایى را كه در یگانگى خود بلندمرتبه، و در تنهایى و فرد بودنش نزدیك است. در قدرت و سلطه خود با جلالت و در اركانخود عظیم است. علم او به همه چیز احاطه دارد در حالى كه در جاى خود است، و همهمخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد.
 
همیشه مورد سپاس بوده وهمچنان مورد ستایش خواهد بود. صاحب عظمتى كه از بین رفتنى نیست. ابتدا كننده وبازگرداننده اوست و هر كارى به سوى او باز مى‏گردد.
 
به وجود آورنده بالابرده شده‏ها (آسمانها و افلاك) و پهن كننده گسترده‏ها (زمین)، یگانه حكمران زمین‏هاو آسمان‏ها، پاك و منزّه و تسبیح شده، پروردگار ملائكه و روح، تفضّل كننده بر همهآنچه خلق كرده، و لطف كننده بر هر آنچه به وجود آورده است . هر چشمى زیر نظر اوستولى چشم‏ها او را نمى‏بینند.
 
كَرم كننده و بردبار و تحمّل كننده است. رحمتاو همه چیز را فرا گرفته و با نعمت خود بر همه آنها منّت گذارده است. در انتقامگرفتن خود عجله نمى‏كند، و به آنچه از عذابش كه مستحقّ آنند مبادرتنمى‏ورزد.
 
باطن‏ها و سریره‏ها را مى‏فهمد و ضمایر را مى‏داند، و پنهان‏ها براو مخفى نمى‏ماند و مخفى‏ها بر او مشتبه نمى‏شود. او راست احاطه بر هر چیزى و غلبهبر همه چیز و قوّت در هر چیزى و قدرت بر هر چیزى ، و مانند او شیئى نیست. اوست بهوجود آورنده شیئ (چیز) هنگامى كه چیزى نبود. دائم و زنده است، و به قسط و عدل قائماست. نیست خدایى جز او كه با عزّت و حكیم است.
 
بالاتر از آن است كه چشمها اورا درك كنند ولى او چشمها را درك مى‏كند و او لطف كننده و آگاه است. هیچكسنمى‏تواند با دیدن به صفت او راه یابد، و كسى به چگونگى او از سرّ و آشكار دستنمى‏یابد مگر به آنچه خود خداوند عز و جل راهنمایى كرده است.
 
گواهى مى‏دهمبراى او كه اوست خدایى كه قُدس و پاكى و منزّه بودن او روزگار را پر كرده است. اوكه نورش ابدیّت را فرا گرفته است. او كه دستورش را بدون مشورتِ مشورت كننده‏اى اجرامى‏كند و در تقدیرش شریك ندارد و در تدبیرش كمك نمى‏شود.
 
آنچه ایجاد كردهبدون نمونه و مثالى تصویر نموده و آنچه خلق كرده بدون كمك از كسى و بدون زحمت وبدون احتیاج به فكر و حیله خلق كرده است. آنها را ایجاد كرد پس به وجود آمدند و خلقكرد پس ظاهر شدند. پس اوست خدایى كه جز او خدایى نیست. صنعت او محكم و كار اوزیباست. عادلى كه ظلم نمى‏كند و كَرم كننده‏اى كه كارها به سوى او بازمى‏گردد.
 
شهادت مى‏دهم اوست خدایى كه همه چیز در مقابل عظمت او تواضع كرده وهمه چیز در مقابل عزّت او ذلیل شده و همه چیز در برابر قدرت او سر تسلیم فرود آوردهو همه چیز در برابر هیبت او خاضع شده‏اند.
 
پادشاهِ پادشاهان و گردانندهافلاك و مسخّر كننده آفتاب و ماه، كه همه با زمانِ تعیین شده در حركت هستند. شب رابر روى روز و روز را بر روى شب مى‏گرداند، كه به سرعت در پى آن مى‏رود. در همشكننده هر زورگوى با عناد، و هلاك كننده هر شیطان سر پیچ و متمرّد.
 
براى اوضدّى و همراه او معارضى نبوده است. یكتا و بى‏نیاز است. زاییده نشده و نمى‏زاید، وبراى او هیچ همتایى نیست. خداى یگانه و پروردگار با عظمت. مى‏خواهد پس به انجاممى‏رساند، و اراده مى‏كند پس مقدّر مى‏نماید، و مى‏داند پس به شماره مى‏آورد. مى‏میراند و زنده مى‏كند، فقیر مى‏كند و غنى مى‏نماید، مى‏خنداند و مى‏گریاند،نزدیك مى‏كند و دور مى‏نماید، منع مى‏كند و عطا مى‏نماید. پادشاهى از آن او و حمد وسپاس براى اوست. خیر به دست اوست و او بر هر چیزى قادر است.
 
شب را در روز وروز را در شب فرو مى‏برد. نیست خدایى جز او كه با عزّت و آمرزنده است. اجابت كنندهدعا، بسیار عطا كننده، شمارنده نَفَس‏ها و پروردگار جنّ و بشر، كه هیچ امرى بر اومشكل نمى‏شود، و فریاد دادخواهان او را منضجر نمى‏كند، و اصرار اصرار كنندگانش اورا خسته نمى‏نماید. نگهدارنده صالحین و موفّق كننده رستگاران و صاحب اختیار مؤمنانو پروردگار عالمیان. خدایى كه از آنچه خلق كرده مستحق است كه او را در هر حالى شكرو سپاس گویند.
 
او را سپاس بسیار مى‏گویم و دائما شكر مى‏نمایم، چه در آسایشو چه در گرفتارى، چه در حال شدت و چه در حال آرامش. و به او و ملائكه‏اش و كتاب‏هاو پیامبرانش ایمان مى‏آورم. دستور او را گوش مى‏دهم و اطاعت مى‏نمایم و به آنچه اورا راضى مى‏كند مبادرت مى‏ورزم و در مقابل مقدرات او تسلیم مى‏شوم به عنوان رغبت دراطاعت او و ترس از عقوبت او، چرا كه اوست خدایى كه نمى‏توان از مكر او در امـان بودو از ظلم او هم ترس نداریم (یعنى ظلم نمى‏كند).
فرمان الهى براى مطلبى مهم
براى خداوند بر نفس خود به عنوانبندگى او اقرار مى‏كنم، و شهادت مى‏دهم براى او به پروردگارى، و آنچه به من وحىنموده ادا مى‏نمایم از ترس آنكه مبادا اگر انجام ندهم عذابى از او بر من فرود آیدكه هیچكس نتواند آن را دفع كند، هر چند كه حیله عظیمى بكار بندد و دوستى او خالصباشد ـ نیست خدایى جز او ـ زیرا خداوند به من اعلام فرموده كه اگر آنچه در حق علىبر من نازل نموده ابلاغ نكنم رسالت او را نرسانده‏ام، و براى من حفظ از شر مردم راضمانت نموده و خدا كفایت كننده و كریم است.
 
خداوند به من چنین وحى كرده است: «بِسْمِ اللّه‏ِ الرَّحْمانِ الرَّحیمِ، یا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مااُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ...»، «اى پیامبر ابلاغ كن آنچه از طرف پروردگارتبر تو نازل شده ـ درباره على، یعنى خلافت على بن ابى‏طالب ـ و اگر انجام ندهى رسالتاو را نرسانده‏اى، و خداوند تو را از مردم حفظ مى‏كند».
 
اى مردم، من دررساندن آنچه خداوند بر من نازل كرده كوتاهى نكرده‏ام، و من سبب نزول این آیه رابراى شما بیان مى‏كنم:
 
جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوندِ سلامپروردگارم ـ كه او سلام است ـ مرا مأمور كرد كه در این اجتماع بپاخیزم و بر هر سفیدو سیاهى اعلام كنم كه «على بن ابى‏طالب برادرِ من و وصى من و جانشین من بر امتم وامام بعد از من است. نسبت او به من همانند هارون به موسى است جز اینكه پیامبرى بعداز من نیست. و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است».
 
و خداوند در اینمورد آیه‏اى از كتابش بر من نازل كرده است: «اِنَّما وَلِیُّكُمُ اللّه‏ُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا ...»، «صاحب اختیار شما خدا و رسولش هستند و كسانىكه ایمان آورده و نماز را بپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند»، و على بنابى‏طالب است كه نماز را بپا داشته و در حال ركوع زكات داده و در هر حال خداوند عزو جل را قصد مى‏كند.
 
اى مردم، من از جبرئیل درخواست كردم از خدا بخواهد تامرا از ابلاغ این مهم معاف بدارد، زیرا از كمى متقین و زیادى منافقین و فساد ملامتكنندگان و حیله‏هاى مسخره كنندگانِ اسلام اطلاع دارم، كسانى كه خداوند در كتابشآنان را چنین توصیف كرده است كه با زبانشان مى‏گویند آنچه در قلب‏هایشان نیست، واین كار را سهل مى‏شمارند در حالى كه نزد خداوند عظیم است. همچنین به خاطر اینكهمنافقین بارها مرا اذیت كرده‏اند تا آنجا كه مرا «اُذُن» (گوش دهنده بر هر حرفى) نامیدند، و گمان كردند كه من چنین هستم به خاطر ملازمت بسیار على با من و توجه منبه او و تمایل او و قبولش از من، تا آنكه خداوند عز و جل در این باره چنین نازلكرد: «وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ ...» : «از آنان كسانى هستند كه پیامبر را اذیت مى‏كنند و مى‏گویند او «اُذُن» (گوش دهندهبه هر حرفى) است، بگو: گوش است ـ بر ضد كسانى كه گمان مى‏كنند او «اُذُن» است ـ وبراى شما خیر است، به خدا ایمان مى‏آورد و در مقابل مؤمنین اظهار تواضع و احتراممى‏نماید، و براى كسانى از شما كه ایمان آورده‏اند رحمت است؛ و كسانى كه پیامبر رااذیت مى‏كنند عذاب دردناكى در انتظارشان است».
 
اگر من بخواهم گویندگان ایننسبت (اُذُن) را نام ببرم مى‏توانم، و اگر بخواهم به شخص آنان اشاره كنم مى‏نمایم،و اگر بخواهم با علائم آنها را معرفى كنم مى‏توانم، ولى به خدا قسم من در كار آنانبا بزرگوارى رفتار كرده‏ام.
 
بعد از همه اینها، خداوند از من راضى نمى‏شودمگر آنچه در حق على بر من نازل كرده ابلاغ نمایم. «یا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْما اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ...»، «اى پیامبر برسان آنچه ـ در حق على ـ ازپروردگارت بر تو نازل شده و اگر انجام ندهى رسالت او را نرسانده‏اى، و خداوند تو رااز مردم حفظ مى‏كند».
اعلان رسمى ولایت و امامت دوازده امام علیهم‏السلام
اى مردم، اینمطلب را درباره او بدانید و بفهمید، و بدانید كه خداوند او را براى شما صاحب اختیارو امامى قرار داده كه اطاعتش را واجب نموده است بر مهاجرین و انصار و بر تابعینآنان به نیكى، و بر روستایى و شهرى، و بر عجمى و عربى، و بر آزاد و بنده، و بر بزرگو كوچك، و بر سفید و سیاه. بر هر یكتا پرستى حكم او اجرا شونده و كلام او مورد عملو امر او نافذ است. هر كس با او مخالفت كند ملعون است، و هر كس تابع او باشد و اورا تصدیق نماید مورد رحمت الهى است. خداوند او را و هر كس را كه از او بشنود و اورا اطاعت كند آمرزیده است.
 
اى مردم، این آخرین بارى است كه در چنین اجتماعىبپا مى‏ایستم. پس بشنوید و اطاعت كنید و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسلیمفرود آورید، چرا كه خداوند عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شماست، و بعد از خداوندرسولش و پیامبرش كه شما را مخاطب قرار داده، و بعد از من على صاحب اختیار شما وامام شما به امر خداوند است، و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزىكه خدا و رسولش را ملاقات خواهید كرد.
 
حلالى نیست مگر آنچه خدا و رسولش وامامان حلال كرده باشند، و حرامى نیست مگر آنچه خدا و رسولش و امامان بر شما حرامكرده باشند. خداوند عز و جل حلال و حرام را به من شناسانده است، و آنچه پروردگارماز كتابش و حلال و حرامش به من آموخته به او سپرده‏ام.
 
اى مردم، على رافضیلت دهید. هیچ علمى نیست مگر آنكه خداوند آن را در من جمع كرده است و هر علمى راكه آموخته‏ام در امام المتقین جمع نموده‏ام، و هیچ علمى نیست مگر آنكه آن را به علىآموخته‏ام. اوست «امام مبین» كه خداوند در سوره یس ذكر كرده است: «وَ كُلَّشَیْى‏ءٍ اَحْصَیْناهُ فى اِمامٍ مُبینٍ»، «و هر چیزى را در امام مبین جمعكردیم».
 
اى مردم، از على به سوى دیگرى گمراه نشوید، و از او روى برمگردانیدو از ولایت او سرباز نزنید. اوست كه به حق هدایت نموده و به آن عمل مى‏كند، و باطلرا ابطال نموده و از آن نهى مى‏نماید، و در راه خدا سرزنش ملامت كننده‏اى او رامانع نمى‏شود.
 
على اول كسى است كه به خدا و رسولش ایمان آورد و هیچكس درایمانِ به من بر او سبقت نگرفت. اوست كه با جان خود در راه رسول خدا فداكارى كرد. اوست كه با پیامبر خدا بود در حالى كه هیچكس از مردان همراه او خدا را عبادتنمى‏كرد. اولین مردم در نماز گزاردن، و اول كسى است كه با من خدا را عبادت كرد. ازطرف خداوند به او امر كردم تا در خوابگاه من بخوابد، او هم در حالى كه جانش را فداىمن كرده بود در جاى من خوابید.
 
اى مردم، او را فضیلت دهید كه خدا او رافضیلت داده است، و او را قبول كنید كه خداوند او را منصوب نموده است.
 
اىمردم، او از طرف خداوند امام است، و هر كس ولایت او را انكار كند خداوند هرگزتوبه‏اش را نمى‏پذیرد و او را نمى‏بخشد. حتمى است بر خداوند كه با كسى كه با اومخالفت نماید چنین كند و او را به عذابى شدید تا ابدیت و تا آخر روزگار معذب نماید. پس بپرهیزید از اینكه با او مخالفت كنید و گرفتار آتشى شوید كه آتشگیره آن مردم وسنگ‏ها هستند و براى كافران آماده شده است.
 
اى مردم، به خدا قسم پیامبران ورسولان پیشین به من بشارت داده‏اند، و من به خدا قسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجتبر همه مخلوقین از اهل آسمان‏ها و زمین‏ها هستم. هر كس در این مطالب شك كند مانندكفر جاهلیت اول كافر شده است. و هر كس در چیزى از این گفتار من شك كند در همه آنچهبر من نازل شده شك كرده است، و هر كس در یكى از امامان شك كند در همه آنان شك كردهاست، و شك كننده درباره ما در آتش است.
 
اى مردم، خداوند این فضیلت را بر منارزانى داشته كه منّتى از او بر من و احسانى از جانب او به سوى من است. خدایى جز اونیست. حمد و سپاس از من بر او تا ابدیت و تا آخر روزگار و در هر حال.
 
اىمردم، على را فضیلت دهید كه او افضل مردم بعد از من از مرد و زن است تا مادامى كهخداوند روزى را نازل مى‏كند و خلق باقى هستند. ملعون است ملعون است، مورد غضب استمورد غضب است كسى كه این گفتار مرا ردّ كند و با آن موافق نباشد. بدانید كه جبرئیلاز جانب خداوند این خبر را براى من آورده است و مى‏گوید: «هر كس با على دشمنى كند وولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او باد». هر كس ببیند براى فردا چه پیشفرستاده است. از خدا بترسید كه با على مخالفت كنید و در نتیجه قدمى بعد از ثابتبودن آن بلغزد، خداوند از آنچه انجام مى‏دهید آگاه است. 
 
اى مردم، على «جنباللّه‏» است كه خداوند در كتاب عزیزش ذكر كرده و درباره كسى كه با او مخالفت كندفرموده است: «اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتا عَلى ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِاللّه‏ِ»، «اى حسرت بر آنچه درباره جنب خداوند تفریط و كوتاهى كردم».
 
اىمردم، قرآن را تدبر نمایید و آیات آن را بفهمید و در محكمات آن نظر كنید و به دنبالمتشابه آن نروید. به خدا قسم، باطن آن را براى شما بیان نمى‏كند و تفسیرش رابرایتان روشن نمى‏كند مگر این شخصى كه دست او را مى‏گیرم و او را به سوى خود بالامى‏برم و بازوى او را مى‏گیرم و با دستم او را بلند مى‏كنم و به شما مى‏فهمانم كه: «هر كس من صاحب اختیار اویم این على صاحب اختیار اوست»، و او على بن ابى‏طالب برادرو جانشین من است، و ولایتِ او از جانب خداوندِ عز و جل است كه بر من نازل كردهاست.
 
اى مردم، على و پاكان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقلاكبر است. هر یك از این دو از دیگرى خبر مى‏دهد و با آن موافق است. آنها از یكدیگرجدا نمى‏شوند تا بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند. بدانید كه آنان امین‏هاى خداوندبین مردم و حاكمان او در زمین هستند.
 
بدانید كه من ادا نمودم، بدانید كه منابلاغ كردم، بدانید كه من شنوانیدم، بدانید كه من روشن نمودم، بدانید كه خداوندفرموده است و من از جانب خداوند عز و جل مى‏گویم، بدانید كه امیرالمؤمنینى جز اینبرادرم نیست. بدانید كه امیرالمؤمنین بودن بعد از من براى احدى جز او حلالنیست.
 
معرفى و بلند كردن امیرالمؤمنین علیه‏السلام به دست پیامبرصلى‏الله‏علیه‌‏و‏آله سپس پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله دستش را بر بازوى علىعلیه‏السلام زد و آن حضرت را بلند كرد. و این در حالى بود كه امیرالمؤمنینعلیه‏السلام از زمانى كه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بر فراز منبرآمده بود یك پلهپایین‏تر از مكان حضرت ایستاده بود و نسبت به صورت حضرت به طرف راست مایل بود كهگویى هر دو در یك مكان ایستاده‏اند.
 
پس پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با دستشاو را بلند كرد و هر دو دست را به سوى آسمان باز نمود و على علیه‏السلام را از جابلند نمود تا حدى كه پاى آن حضرت موازى زانوى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رسید. سپسفرمود: 
 
اى مردم، چه كسى بر شما از خودتان صاحب اختیارتر است؟
 
گفتند: خدا و رسولش. فرمود: بدانید كه هر كس من صاحب اختیار اویم این على صاحب اختیاراوست. خدایا دوست بدار هركس او را دوست بدارد، و دشمن‏بدار هر كس او را دشمن بدارد،و یارى كن هر كس او را یارى كند، و خوار كن هر كس او را خوار كند.
 
اى مردم،این على است برادر من و وصى من و جامع علم من، و جانشین من در امتم بر آنان كه بهمن ایمان آورده‏اند، و جانشین من در تفسیر كتاب خداوند عز و جل و دعوت به آن، و عملكننده به آنچه او را راضى مى‏كند، و جنگ كننده با دشمنان خدا و دوستى كننده براطاعت او و نهى كننده از معصیت او.
 
اوست خلیفه رسول خدا، و اوستامیرالمؤمنین و امام هدایت كننده از طرف خداوند، و اوست قاتل ناكثین و قاسطین ومارقین به امر خداوند.
 
خداوند مى‏فرماید: «ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ»، «سخن در پیشگاه من تغییر نمى‏پذیرد»، پروردگارا، به امر تو مى‏گویم : «خداوندا دوستبدار هر كس على را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس على را دشمن بدارد، و یارى كن هركس على را یارى كند و خوار كن هر كس على را خوار كند، و لعنت نما هر كس على راانكار كند و غضب نما بر هر كس كه حق على را انكار نماید».
 
پروردگارا، توهنگام روشن شدن این مطلب و منصوب نمودن على در این روز این آیه را درباره او نازلكردى: «اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتىوَ رَضیتُ لكُمُ الاْءِسْلامَ دینا»: «امروز دین شما را برایتان كامل نمودم و نعمتخود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دین شما راضى شدم»، و فرمودى: «اِنَّالدّینَ عِنْدَ اللّه‏ِ اْلاِسْلامُ»: «دین نزد خداوند اسلام است»، و فرمودى: «وَمَنَ یَبْتَغِ غَیْرَ الاْءِسْلامِ دینا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِىالاْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ» : «هر كس دینى غیر از اسلام انتخاب كند هرگز از اوقبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانكاران خواهد بود». پروردگارا، تو را شاهدمى‏گیرم كه من ابلاغ نمودم.
تأكید بر توجه امت به مسئله امامت
اى مردم، خداوند دین شما را باامامت او كامل نمود، پس هر كس اقتدا نكند به او و به كسانى كه جانشین او از فرزندانمن و از نسل او هستند تا روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عز و جل، چنینكسانى اعمالشان در دنیا و آخرت از بین رفته و در آتش دائمى خواهند بود. عذاب ازآنان تخفیف نمى‏یابد و به آنها مهلت داده نمى‏شود.
 
اى مردم، این على است كهیارى كننده‏ترین شما نسبت به من و سزاوارترین شما به من و نزدیك‏ترین شما به من وعزیزترین شما نزد من است. خداوند عز و جل و من از او راضى هستیم. هیچ آیه رضایتى درقرآن نازل نشده مگر درباره او، و هیچگاه خداوند مؤمنین را مورد خطاب قرار نداده مگرآنكه ابتدا او مخاطب بوده است، و هیچ آیه مدحى در قرآن نیست مگر درباره او، وخداوند در سوره «هَلْ اَتى عَلَى الاْءِنْسانِ ...» شهادت به بهشت نداده مگر براىاو، و این سوره را درباره غیر او نازل نكرده و با این سوره جز او را مدح نكردهاست.
 
اى مردم، او یارى دهنده دین خدا و دفاع كننده از رسول خداست، و اوست باتقواى پاكیزه هدایت كننده هدایت شده. پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیّتان بهترین وصىو فرزندان او بهترین اوصیاء هستند.
 
اى مردم، نسل هر پیامبرى از صلب خود اوهستند ولى نسل من از صلب امیرالمؤمنین على است.
 
اى مردم، شیطان آدم را باحسد از بهشت بیرون كرد. مبادا به على حسد كنید كه اعمالتان نابود شود و قدم‏هایتانبلغزد. آدم به خاطر یك گناه به زمین فرستاده شد در حالى كه انتخاب شده خداوند عز وجل بود، پس شما چگونه خواهید بود در حالى كه شمایید و در بین شما دشمنان خداهستند.
 
بدانید كه با على دشمنى نمى‏كند مگر شقى و با على دوستى نمى‏كند مگربا تقوى، و به او ایمان نمى‏آورد مگر مؤمن مخلص. به خدا قسم درباره على نازل شدهاست سوره «و العصر»: «بِسْمِ اللّه‏ِ الرَّحْمانِ الرَّحیمِ، وَ الْعَصْرِ، اِنَّالاْءِنْسانَ لَفى خُسْرٍ»، «قسم به عصر، انسان در زیان است» مگر على كه ایمان آوردو به حق و صبر راضى شد.
 
اى مردم، من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شماابلاغ نمودم، و بر عهده رسول جز ابلاغ روشن چیزى نیست. اى مردم، از خدا بترسید آنگونه كه باید ترسید و از دنیا نروید مگر آنكه مسلمان باشید.
اشاره به كارشكنى‏هاى منافقین
اى مردم، «ایمان آورید به خدا ورسولش و به نورى كه همراه او نازل شده است، قبل از آنكه هلاك كنیم وجوهى را و آنصورت‏ها را به پشت برگردانیم یا آنان را مانند اصحاب سبت لعنت كنیم». به خدا قسم،از این آیه قصد نشده است مگر قومى از اصحابم كه آنان را به اسم و نسبشان مى‏شناسم،ولى مأمورم بر آنان پرده پوشى كنم. پس هر كس عمل كند مطابق آنچه در قلبش از حب یابغض نسبت به على مى‏یابد.
 
اى مردم، نور از جانب خداوند عز و جل در من نهادهشده و سپس در على بن ابى‏طالب و بعد در نسل او تا مهدى قائم، كه حق خداوند و هر حقىكه براى ما باشد مى‏گیرد، چرا كه خداوند عز و جل ما را بر كوتاهى كنندگان و برمعاندان و مخالفان و خائنان و گناهكاران و ظالمان و غاصبان از همه عالمیان حجت قرارداده است.
 
اى مردم، شما را مى‏ترسانم و انذار مى‏نمایم كه من رسول خدا هستم،و قبل از من پیامبران بوده‏اند. آیا اگر من بمیرم یا كشته شوم شما عقب‏گردمى‏نمایید؟ هر كس به عقب برگردد به خدا ضررى نمى‏رساند، و خداوند به زودى شاكرین وصابرین را پاداش مى‏دهد. بدانید كه على است توصیف شده به صبر و شكر و بعد از اوفرزندانم از نسل او چنین اند.
 
اى مردم، با اسلامتان بر من منت مگذارید، بلكهبر خدا منت نگذارید، كه اعمالتان را نابود مى‏نماید و بر شما غضب مى‏كند و شما رابه شعله‏اى از آتش و مس گداخته مبتلا مى‏كند. پروردگار شما در كمین است.
 
اىمردم، بعد از من امامانى خواهند بود كه به آتش دعوت مى‏كنند و روز قیامت كمكنمى‏شوند. اى مردم، خداوند و من از آنان بیزار هستیم. اى مردم، آنان و یارانشان وتابعینشان و پیروانشان در پایین‏ترین درجه آتش‏اند و چه بد است جاى متكبران. بدانیدكه آنان «اصحاب صحیفه» هستند، پس هر یك از شما در صحیفه خود نظر كند.
 
راوىمى‏گوید: وقتى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نام «اصحاب صحیفه» را آورد اكثر مردممنظور حضرت از این كلام رانفهمیدند و برایشان سؤال انگیز شد، و فقط عده كمى مقصودحضرت را فهمیدند.
 
اى مردم، من امر خلافت را به عنوان امامت و وراثتِ آن درنسل خودم تا روز قیامت به ودیعه مى‏سپارم، و من رسانیدم آنچه مأمور به ابلاغش بودمتا حجت باشد بر حاضر و غایب و بر همه كسانى كه حضور دارند یا ندارند، به دنیاآمده‏اند یا نیامده‏اند. پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامتبرسانند.
 
و به زودى امامت را بعد از من به عنوان پادشاهى و با ظلم و زورمى‏گیرند. خداوند غاصبین و تعدى كنندگان را لعنت كند. و در آن هنگام است ـ اى جن وانس ـ كه مى‏ریزد براى شما آنكه باید بریزد و مى‏فرستد بر شما شعله‏اى از آتش و مسگداخته و نمى‏توانید آن را از خود دفع كنید.
 
اى مردم، خداوند عز و جل شما رابه حال خود رها نخواهد كرد تا آنكه خبیث را از پاكیزه جدا كند، و خداوند شما را برغیب مطلع نمى‏كند.
 
اى مردم، هیچ سرزمین آبادى نیست مگر آنكه در اثر تكذیبِ (اهل آن آیات الهى را) خداوند قبل از روز قیامت آنان را هلاك خواهد كرد و آن را تحتحكومت امام مهدى خواهد آورد، و خداوند وعده خود را عملى مى‏نماید.
 
اى مردم،قبل از شما اكثر پیشینیان هلاك شدند، و خداوند آنها را هلاك نمود و اوست كه آیندگانرا هلاك خواهد كرد. خداى تعالى مى‏فرماید: «اَلَمْ‏نُهْلِكِ الاَْوَّلینَ...»، «آیاماپیشینیان را هلاك نكردیم؟ آیا در پى آنان دیگران را نفرستادیم؟ ما با مجرمان چنینمى‏كنیم. واى بر مكذبین در آن روز».
 
اى مردم، خداوند مرا امر و نهى نمودهاست، و من هم به امر الهى على را امر و نهى نموده‏ام، و علم امر و نهى نزد اوست. پسامر او را گوش دهید تا سلامت بمانید، و او را اطاعت كنید تا هدایت شوید و نهى او راقبول كنید تا در راه درست باشید، و به سوى مقصد و مراد او بروید، و راه‏هاى بیگانهشما را از راه او منحرف نكند.
پیروان اهل بیت علیهم‌السلام و دشمنان ایشان
اى مردم، من راهمستقیم خداوند هستم كه شما را به پیروى آن امر نموده، و سپس على بعد از من، و سپسفرزندانم از نسل او كه امامان هدایت‏اند، به حق هدایت مى‏كنند و به یارى حق بهعدالت رفتار مى‏كنند.
 
«بِسْمِ اللّه‏ِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ ، الْحَمْدُللّه‏ِِ رَبِّ الْعالَمینَ ، الرَّحْمنِ الرَّحیمِ ، مالِكِ یَوْمِ الدّینِ ،اِیّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعینُ ، اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ ،صِراطَ الَّذینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَالضّالّینَ». این سوره درباره من نازل شده، و به خدا قسم درباره امامان نازل شدهاست. به طور عموم شامل آنان است و به طور خاص درباره آنان است. ایشان دوستان خدایندكه ترسى بر آنان نیست و محزون نمى‏شوند، بدانید كه حزب خداوند غالبهستند.
 
بدانید كه دشمنان ایشان سفهاء گمراه و برادران شیاطین‏اند كه اباطیلرا از روى غرور به یكدیگر مى‏رسانند.
 
بدانید كه دوستان اهل بیت كسانى‏اند كهخداوند در كتابش آنان را یاد كرده و فرموده است: «لا تَجِدُ قَوْما یُؤْمِنُونَبِاللّه‏ِ وَ الْیَوْمِ الاْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللّه‏َ وَ رَسُولَهُ...» : «نمى‏یابى قومى را كه به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، و در عین حال باكسانى كه با خدا و رسولش ضدّیت دارند روى دوستى داشته باشند، اگر چه پدرانشان یافرزندانشان یا برادرانشان یا فامیلشان باشند. آنان‏اند كه ایمان در قلوبشان نوشتهشده و خداوند آنان را با روحى از خود تأیید فرموده و ایشان را به بهشتى وارد مى‏كندكه از پایین آن نهرها جارى است و در آن دائمى خواهند بود. خدا از آنان راضى است وآنان از خدا راضى هستند. آنان حزب خداوند هستند. بدانید كه حزب خدارستگارند».
 
بدانید كه دوستان اهل بیت كسانى‏اند كه خداوند عزو جل آنان راتوصیف كرده و فرموده است: «الَّذینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبَسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ ... »: «كسانى كه ایمان آورده‏اند و ایمانشان را با ظلم نپوشانده‏اند، آنان‏اند كهبرایشان امان است و آنان هدایت یافتگان‏اند».
 
بدانید كه دوستان ایشانكسانى‏اند كه ایمان آورده‏اند و به شك نیفتاده‏اند.
 
بدانید كه دوستان ایشانكسانى‏اند كه با سلامتى و در حال امن وارد بهشت مى‏شوند، و ملائكه با سلام بهملاقات آنان مى‏آیند و مى‏گویند: «سلام بر شما، پاكیزه شدید، پس براى همیشه داخلبهشت شوید».
 
بدانید كه دوستان ایشان كسانى هستند كه بهشت براى آنان است و درآن بدون حساب روزى داده مى‏شوند.
 
بدانید كه دشمنان اهل بیت كسانى‏اند كه بهشعله‏هاى آتش وارد مى‏شوند. بدانید كه دشمنان ایشان كسانى‏اند كه از جهنم در حالىكه مى‏جوشد صداى وحشتناكى مى‏شنوند و شعله كشیدن آن را مى‏بینند.
 
بدانید كهدشمنان ایشان كسانى‏اند كه خداوند درباره آنان فرموده است: «كُلَّما دَخَلَتْاُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَها ...» : «هر گروهى كه داخل جهنم مى‏شوند همتاى خود رالعنت مى‏كنند، تا آنكه همه آنان در آنجا به یكدیگر بپیوندند آخرین آنان با اشاره بهاولین آنان مى‏گویند: پروردگارا، اینان ما را گمراه كردند؛ پس عذاب دو چندان از آتشبه آنان نازل كن. خدا مى‏فرماید: براى هر دو گروه عذاب مضاعف است ولى شمانمى‏دانید».
 
بدانید كه دشمنان ایشان كسانى‏اند كه خداوند عز و جل مى‏فرماید: «كُلَّما اُلْقِىَ فیها فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُها اَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذیرٌ...» : «هر گاه گروهى را در جهنم مى‏اندازند خزانه داران دوزخ از ایشان مى‏پرسند: آیاترساننده‏اى براى شما نیامد؟ مى‏گویند: بلى، براى ما نذیر و ترساننده آمد ولى ما اورا تكذیب كردیم و گفتیم: خداوند هیچ چیز نازل نكرده است، و شما در گمراهىِ بزرگهستید. و مى‏گویند: اگر مى‏شنیدیم یا فكر مى‏كردیم در اصحاب آتش نبودیم. به گناهخود اعتراف كردند، پس دور باشند اصحاب آتش».
 
بدانید كه دوستان اهل بیتكسانىهستند كه در پنهانى از پروردگارشان مى‏ترسند و براى آنان مغفرت و اجر بزرگاست.
 
اى مردم، چقدر فاصله است بین شعله‏هاى آتش و بین اَجر بزرگ!
 
اىمردم، دشمن ما كسى است كه خداوند او را مذمت و لعنت نموده، و دوست ما كسى است كهخداوند او را مدح نموده و دوستش بدارد.
 
اى مردم، بدانید كه من نذیر وترساننده‏ام و على بشارت دهنده است.
 
اى مردم، بدانید كه من مُنذر و بر حذردارنده‏ام و على هدایت كننده است. اى مردم، من پیامبرم و على جانشین مناست.
 
اى مردم، بدانید كه من پیامبرم و على امام و وصى بعد از من است، وامامان بعد از او فرزندان او هستند. بدانید كه من پدر آنانم و آنها از صلب او بهوجود مى‏آیند.
حضرت مهدى عجل اللّه‏ فرجه
بدانید كه آخرینِ امامان، مهدى قائماز ماست. اوست غالب بر ادیان، اوست انتقام گیرنده از ظالمین، اوست فاتح قلعه‏ها ومنهدم كننده آنها، اوست غالب بر هر قبیله‏اى از اهل شرك و هدایت كنندهآنان.
 
بدانید كه اوست گیرنده انتقام همه خون‏هاى اولیاء خدا. اوست یارىدهنده دین خدا.
 
بدانید كه اوست استفاده كننده از دریایى عمیق. اوست كه هرصاحب فضیلتى را به قدر فضلش و هر صاحب جهالتى را به قدر جهلش نشانه مى‏دهد. اوستانتخاب شده و اختیار شده خداوند. اوست وارث هر علمى و احاطه دارنده به هرفهمى.
 
بدانید كه اوست خبر دهنده از پروردگارش، و بالا برنده آیات الهى. اوستهدایت یافته محكم بنیان. اوست كه كارها به او سپرده شده است.
 
اوست كهپیشینیان به او بشارت داده‏اند، اوست كه به عنوان حجت باقى 
 
مى‏ماند و بعداز او حجتى نیست. هیچ حقى نیست مگر همراه او، و هیچ نورى نیست مگر نزداو.
 
بدانید او كسى است كه غالبى بر او نیست و كسى بر ضد او كمك نمى‏شود. اوست ولى خدا در زمین و حكم كننده او بین خلقش و امین او بر نهان و آشكارش.